Blog

Güzel Sanatların Sınıflandırılması Plastik Fonetik Ritmik

GÜZEL SANATLARIN SINIFLANDIRILMASI

Güzel sanatların sınıflandırılması konusuna baktığımızda Plastik, Fonetik ve Ritmik Sanatlar olarak üçe ayrılırlar.
Bireylerin duygu, düşünce, hayal ve tasarılarını güzel ve estetik biçimde ortaya koydukları faaliyetlerin tamamına güzel sanatlar adı verilir. İnsanlarda coşku, heyecan ve hayranlık uyandıran güzel sanatlar akıl ve yaratıcılığa göre şekillenir. Yenilik, özgünlük ve estetik hazzın ön planda tutulduğu güzel sanatlar; sanat eserinin meydana getirilmesinde kullanılan malzemeye göre görsel sanatlar, işitsel sanatlar ve dramatik sanatlar olmak üzere üç gruba ayrılır.

A) GÖRSEL (PLASTİK) SANATLAR

Maddeye biçim verilmesi sonucunda meydana gelen güzel sanatlar türüne görsel ya da plastik sanatlar adı verilir. Resim, fotoğraf, heykel, kabartma, minyatür, hat ve tezhip görsel (plastik) sanatlar kapsamında yer alır.

GÖRSEL (PLASTİK) SANATLARA ÖRNEKLER

B) İŞİTSEL (FONETİK) SANATLAR

Sese ve söze biçim verilmesi sonucunda meydana gelen güzel sanatlar türüne işitsel ya da fonetik sanatlar adı verilir. Edebiyat ve müzik işitsel (fonetik) sanatlar kapsamında yer alır.

İŞİTSEL (FONETİK) SANATLARA ÖRNEKLER

C) DRAMATİK (RİTMİK) SANATLAR

Harekete biçim verilmesi sonucunda meydana gelen güzel sanatlar türüne dramatik ya da ritmik sanatlar adı verilir. Dans, bale, opera, tiyatro ve sinema dramatik (ritmik) sanatlar kapsamında yer alır.

DRAMATİK (RİTMİK) SANATLARA ÖRNEKLER

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu