Sanat

Sanat Toplum İçindir Görüşünü Savunan 5 Sanat Akımı

Sanat toplum içindir görüşü neyi savunur?

Sanat toplum içindir.” görüşü, sanatın toplumsal bir rolü olduğunu ve toplumun ihtiyaçlarını, deneyimlerini, değerlerini yansıtması gerektiğini ifade eder. Sanatın, toplumsal sorunlara dikkat çekmesi, farkındalık yaratması ve toplumsal değişimi teşvik etmesi potansiyeline sahip olduğu kabul edilir.

Birçok sanatçı, sanat kurumu ve eleştirmen de bu görüşü desteklemektedir. Sanatın, toplumun ortak yaşamına katkıda bulunması beklenir. İnsanların duygusal, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılaması ve toplumsal dönüşümü teşvik etmesi önemlidir. Tabi herkes bu görüşü farklı yorumlayabilir ve farklı sanat anlayışlarına, düşüncelerine sahip olabilir. Sanatın amacı hakkındaki yazılar, makaleler, tartışmalar ve çeşitlilik, sanat dünyasına olumlu yönde etki eder. Sanatın dinamik ve zengin bir şekilde gelişmesine katkı sağlar.

“Sanat toplum içindir” görüşünü savunan sanat akımları hangileridir?

Her sanat akımı kendi içerisinde bir amaç ve anlam taşır. “Sanat toplum içindir” anlayışına sahip olan sanat akımları çok fazladır. Peki hangi akım ya da akımlar bu görüşü desteklemektedir. Toplum tarafından bilinen en popüler 5 sanat akımı aşağıda verilmiştir;

  • Realizm: Realizm akımı, sanatın toplumun gerçek yaşamını yansıtması gerektiğini savunur. Sanatçıların, toplumun sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlarını ele almasını ve gerçekçi eserler ortaya koymasını savunur.
  • Sosyalist Realizm: Sovyetler Birliği’nde özellikle 1930’lardan itibaren etkili olan bu akım, sanatın sosyalist ideallere hizmet etmesini savunur. Sosyalist Realizm, kahramanlığı ve sosyalist devrimin zaferini açıkça vurgular.
  • Pop Art: 1950 civarında ortaya çıkmıştır. Bu akım popüler kültürü, tüketim toplumunu ve günlük yaşamı sanatın konusu olarak benimser ve ortaya çıkarır. Sanatçılar, toplumun herkes tarafından tanınan nesnelerini, ünlü simgeleri, figürleri ve popüler ikonları kullanarak eserlerini oluştururlar.
  • Toplumsal Gerçekçilik: Toplumsal Gerçekçilik 19xx yıllarının sonlarına doğru Latin Amerika’da etkili olmuştur. sanatın toplumun sorunlarını vurgulaması gerektiğini savunur. Sanatçıların, toplumsal adaletsizlik, yoksulluk, siyasi baskı gibi konuları işlemesini ister. Eser sahipleri, sanatlarını toplumun değişimine katkıda bulunmak için kullanırlar.
  • Feminist Sanat: Feminist hareketin etkisiyle ortaya çıkan bu akım, cinsiyet eşitliği ve kadın odaklı deneyimleri ele alır. Feminist sanatçılar, toplumdaki cinsiyet rollerini, kadının objeleştirilmesini ve toplumsal cinsiyet adaletsizliğini işler; bu sorunları eleştiren eserler ortaya koyarlar.

Bu 5 örnek “sanat toplum içindir” görüşünü savunur. Bu görüşü savunan birçok sanat akımı vardır. Bu anlayışın temelinde; toplumun sorunlarını ve deneyimlerini ele alması, insanlara ses vermeye ve dönüşüm sağlamaya yönelik bir rolü olması gerekir.

Sanatın toplum üzerindeki etkisi nedir?

Sanat, toplumun kolektif hafızası olarak fonksiyon görür. Sanatçılar, tablolar, müzik, edebiyat ve başka sanat biçimleri gibi duyguları, düşünceleri ifade edebildikleri araçlar vasıtasıyla eserlerini ortaya çıkarırlar. Ve herkesin bildiği şekliyle hayatı, tarihsel gerçeklere dayalı kayıtlardan bile daha iyi korurlar. Sanat, belirli bir zamanda var olmanın nasıl hissettirdiğini ifade eder. Eski sanatçılar, dünyanın dört bir yanındaki eserlerinde günlük yaşamlarını mağara resimleri ve petroglifler şeklinde sergilediler. Bu çarpıcı çalışmalar, yüzbinlerce sene önceki hayatı en belirgin durumuyla günümüze kadar ulaştı.

Sanat birleştirici ve evrenseldir!

Sanat aynı vakitte evrenseldir. Bambaşka kültürlerden insanların şarkılar, resimler ve hikayeler vasıtasıyla birbirlerini anlamalarına ve birbirleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olur. İnsanlar genelde sanatsal çalışmaları vasıtasıyla başka toplumlar ve kültürlerle temas kurarlar. Ahırlı çiftlik evleri ve yel değirmenlerinin görüntülerini Hollanda’yla bağdaştıran; Taç Mahal‘i de Hindistan’a bağlayan insanlar buna açıkça örnektir.

Sanat genelde sosyal değişim amacıyla tercih edilen bir araçtır. Hükümetler, kamuoyunu değiştirmek ve halkı bilgilendirme kampanyaları başlatmak amacıyla duvar resimleri, resimler, heykeller, drama, filmler ve şarkıları propaganda malzemesi olarak kullanırlar. Örneğin, Hindistan Hükümeti dışarda toplum içinde dışkılamayı, çocuk öldürmeyi, ağaç kesmeyi, doğaya zarar vermeyi ve başka toplumsal hastalıkları caydırmak amacıyla genelde duvar resimleri ve posterler kullanır. ABD ordusu, askere alma kampanyalarında posterleri ve fotoğrafları çokça kullanır.

Toplumu harekete geçiren sanat dalı: Sinema!

Yukarıdakilere ek olarak sanat, Schindler’in listesi, Piyanist, Hayat Güzeldir, Django, Guguk Kuşu, Sarıya Boya ve birçok örnek gibi sinema filmleri vasıtasıyla genelde tarihi anları yaşama geçirir. Bu tür sanat formları bizi derinden etkiler ve toplumları harekete geçirmenin güçlü bir yoludur.

Sanat, kültürlerin birleşmesinde büyük rol oynar. Ülkelerin ve toplumların ekonomik büyümesini hızlandırır. Sanat dünyanın daha güzel, daha iyi ve daha huzurlu bir yer olmasına yardımcı olur. Bu nedenle sanat, yaşam hikayelerinde vurgulayıcı nokta olarak bilinir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu