Blog

Sanat Terimleri ve Anlamları – A’dan Z’ye Sık Kullanılan 100 Terim

Sanat Terimi nedir?

Sanat dünyasında, çeşitli sanat terimleri kullanılmaktadır. Bu sanat terimleri, sanat eserlerinin yapımı, özellikleri ve yorumları gibi konulara ilişkin bilgi vermektedir. Aşağıdaki sanat terimleri sanat ortamlarında, eserlerin yapım aşamasında ya da sanatla ilgili konularda anlamlar taşır. Aşağıda, 100 sanat terimi ve anlamları verilmiştir:

100 Sanat Terimi ve Anlamları

 1. Abstrak: Örneklerden yoksun, soyut bir anlatım tarzı.
 2. Akrilik: Akrilik boya, su bazlı bir boya türüdür. Bu boya, plastik esaslıdır ve kuruduğunda, parlak ve esnek bir yüzeye sahiptir.
 3. Akustik: Sesle ilgili.
 4. Alıştırma: Bir sanat eserinin yapımı sırasında, sanatçının kendi yeteneklerini geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmalar.
 5. Altın Oran: İnsan yüzünde, gözlerin ortasından burnunun altına kadar olan ölçümün, yüzün yarısına eşit olması durumudur.
 6. Ana Renkler: Kırmızı, mavi ve sarı.
 7. Anlatım: Sanat eserinin anlatımı, eserin nasıl yapıldığı, hangi teknikler kullanıldığı ve eserin ne anlatmak istediği gibi konuları içermektedir.
 8. Aperatif: Bir sanat eserinin yapımı sırasında, sanatçının kullandığı araç ve malzemeler.
 9. Armoni: Renklerin birbirleriyle uyumlu olması durumu.
 10. Asamble: Bir sanat eserinin parçalarını bir araya getirme işlemi.
 11. Atmosfer: Bir sanat eserinin hava koşullarını ve ışık koşullarını yansıtması.
 12. Avant-garde: Yeni ve öncü bir anlatım tarzı.
 13. Bakış Açısı: Bir sanat eserinde, görünen nesnelerin ve olayların, sanatçının gözünden nasıl gösterildiği.
 14. Baskı: Bir resmin, mürekkep ve kağıt üzerine basılması sırasında, mürekkebin kağıda geçirildiği işlem.
 15. Batik: İpliklerin, özel teknikler kullanılarak, çeşitli renkler verilmesi işlemi.
 16. Benek: İnce çizgiler.
 17. Beyaz Boşluk: Bir resimde, boş olan alan.
 18. Bina: Bir sanat eserinin yapımı sırasında, eserin yapı taşlarının oluşturulduğu aşama.
 19. Bütünlük: Bir sanat eserinin bütünlüklü bir şekilde yapılmış olması.
 20. Cazibe: Bir sanat eserinin çekiciliği.
 21. Çağdaş: Güncel olan.
 22. Çapraz Çizgi: Bir resimde, yatay ve dikey çizgiler.
 23. Çerçeve: Bir resmin, resmin çerçevesinin çizildiği veya çizilmeyen alan.
 24. Çizgi: Bir resimde, kalem, mürekkep ya da boyayla oluşturulan çizgi.
 25. Çizgisel kompozisyon: Bir sanat eserinde çizgilerin nasıl kullanıldığını ve bu çizgilerin nasıl bir araya getirilerek bir bütün oluşturduğunu ifade eder.
 26. Çizim: Bir resimde, çizgiyle ifade edilen görüntü.
 27. Çoklu Renk: Bir resimde, birden fazla renk kullanılması.
 28. Derinlik: Bir resimde, görünen nesnelerin gerçekte ne kadar uzak olduğunu yansıtması.
 29. Desen: Bir resimde, aynı şekillerin bir arada tekrar edilmesi.
 30. Doku: Bir resimde, görünen nesnelerin gerçekte nasıl dokulu olduğunu yansıtması.
 31. Doğal Renkler: Gerçek hayattaki renkler.
 32. Düzen: Bir sanat eserinin düzenli bir şekilde yapılmış olması.
 33. Düzensizlik: Bir sanat eserinin düzensiz bir şekilde yapılmış olması.
 34. Düşük Kontrast: Bir resimde, renklerin birbirlerine benzer olması.
 35. Ekspresyonizm: İç duyguların yoğun şekilde ifade edildiği bir anlatım tarzı.
 36. Elips: Bir resimde, çemberin eksenleri arasındaki açının 180 derece olmadığı şekiller.
 37. Enstantane: Anında çekilen fotoğraflar.
 38. Eser: Sanatçının yaptığı herhangi bir çalışma.
 39. Etki: Bir sanat eserinin, izleyici üzerinde bıraktığı etki.
 40. Eşanlamlılık: Bir sanat eserinin, birden fazla anlama gelebilmesi.
 41. Figür: Resimde insan veya hayvanlar gibi canlı varlıkları ifade eder.
 42. Geometrik Şekil: Düzgün şekiller.
 43. Görünürlük: Bir resimde, görünen nesnelerin gerçekte ne kadar görülebilir olduğunu yansıtması.
 44. Gün Işığı: Bir resimde, ışığın doğal şekilde yansıtılması.
 45. Heykel: Darbelerle kesilmiş veya aşındırılmış bir malzemeden yapılmış olan, 3 boyutlu bir eser.
 46. İçtenlik: Bir sanat eserinin, sanatçının gerçek duygularını yansıtması.
 47. İkonografi: Bir sanat eserinin, semboller ve anlamlarının incelenmesi.
 48. İlham: Sanatçının düşüncelerini ve duygularını harekete geçiren etki.
 49. İmaj: Bir resimde, görünen nesne veya olay.
 50. İmitasyon: Bir sanat eserinin, taklit edilmesi.
 51. İşlem: Bir sanat eserinin yapımı sırasında, sanatçının uyguladığı teknikler.
 52. İzleyici: Bir sanat eserini izleyen, inceleyen kişi.
 53. Kaba Doğaçlama: Bir resimde, çizgi çizmeden, renklerin doğrudan kağıda uygulanması.
 54. Kadranlama: Bir resmin, çerçeveyi çizmeden, resmin çerçevesini belirleme işlemi.
 55. Kavramsal Sanat: Sanat eserlerinin, düşünceleri ve fikirleri ifade etme çabası.
 56. Kompozisyon: Bir sanat eserinin yapısı.
 57. Kontrast: Bir resimde, renklerin birbirlerine karşıt olması.
 58. Kübizm: Bir resimde, düz çizgiler ve geometrik şekillerle gerçeküstü bir anlatım tarzı.
 59. Kütüphane: Sanat eserlerinin toplandığı yer.
 60. Labirent: Bir resimde, düzensiz çizgilerin oluşturduğu şekil.
 61. Leke: Bir resimde, kağıda doğrudan uygulanmış olan renkler.
 62. Lüks: Bir sanat eserinin, süslü ve pahalı olması.
 63. Maket: Ölçekli bir model.
 64. Manzaralı: Bir resimde, görünen nesnelerin gerçekte ne kadar uzak olduğunu yansıtması.
 65. Maske: Bir resimde, yüzün örtülü olması.
 66. Mat: Bir resmin, kağıdın üzerine yapıştırılmış olan saydam kağıt.
 67. Melez: Bir sanat eserinin, farklı sanat akımlarının öğelerini bir arada kullanması.
 68. Mimesis: Bir sanat eserinin, benzerini yapma çabası.
 69. Minyatür: Küçük boyutlu resim, yapı. 2. Osmanlı Döneminde sık rastlanan bir sanat akımı
 70. Modelleme: Bir resmin, görünen nesnelerin gerçekte ne kadar kabarmış olduğunu yansıtması.
 71. Modern: Güncel, çağa uygun.
 72. Motif: Bir sanat eserinin ana teması.
 73. Mürekkep: Kağıda uygulanabilen, farklı renklerde olan sıvı.
 74. Müzayede: Sanat eserlerinin satışı için yapılan işlem.
 75. Müzayeret: Sanat eserlerinin değerlendirilmesi işlemi.
 76. Nadir: Bir sanat eserinin, az rastlanan olması.
 77. Nesne: Bir resimde, görünen cansız maddeler ya da cisimler.
 78. Ölçek: Bir resimde, görünen nesnelerin gerçekte ne kadar büyük veya küçük olduğunu yansıtması.
 79. Özgün: Bir sanat eserinin, başka bir eserden farklı olması.
 80. Palet: Resim yaparken boyaların taşındığı ve kullanılması için döküldüğü nesne.
 81. Palette Bıçak: Bir resmin, renklerin kağıda uygulanmasında kullanılan araç.
 82. Paralel Çizgi: Bir resimde, yatay veya dikey çizgilerin aynı yönde uzatılması.
 83. Parçalı: Bir sanat eserinin, parçaların bir arada bir bütün oluşturduğu şekilde yapılmış olması.
 84. Pazarda Satış (Müzayede): Sanat eserlerinin satışı için yapılan iş.
 85. Perspektif: Bir resmin, görünen nesnelerin gerçekte ne kadar uzak olduğunu yansıtması.
 86. Plastik: Görünen nesnelerin gerçekte ne kadar yumuşak veya sert olduğunu yansıtması.
 87. Portre: Bir resmin, bir kişinin yüzünün veya vücudunun resmedilmesi.
 88. Prop: Bir resimde, görünen eşyalar.
 89. Proportion: Bir resmin, görünen nesnelerin gerçekte ne kadar uyumlu olduğunu yansıtması.
 90. Realizm: Bir resmin, gerçek hayatı taklit etme çabası.
 91. Renk: Görünen ışık dalgalarının dalga boylarına göre değişen rengi.
 92. Renk Çemberi: Bir resmin, kullanılan renklerin tümü.
 93. Renk Kullanımı: Bir resmin, renklerin nasıl kullanıldığı.
 94. Renk kontrastı: Resmin renklerinin birbirlerine karşıt olmasıdır. Renkler arasında yüksek kontrast oluştuğunda renkler daha belirgin; düşük kontrast oluştuğunda daha yakın ve benzer renkler görülür.
 95. Renklerin Ölçüsü: Bir resmin, renklerin nasıl birbirlerine göre kullanıldığı.
 96. Resim: İşlenmiş bir kağıda, farklı renklerin uygulanmasıyla oluşturulan görüntü.
 97. Resim Öğesi: Bir resmin, oluşturulan öğeleri.
 98. Resim Tekniği: Bir resmin, oluşturulma sırasında kullanılan teknikler.
 99. Ritim: Bir sanat eserinin, düzenli bir şekilde yapılmış olması.
 100. Sanat: estetik değerleri ifade etmeyi amaçlayan; insanların düşüncelerini, duygularını ve hayal güçlerini kullanmasıdır.

Sanat terimleri, sanat eserlerinin özelliklerini, yapısını ve anlatımını açıklamaya yardımcı olur. Sanat terimleri, sanat eserlerinin incelenmesi sırasında kullanılan bir dil olarak hizmet eder ve sanat eserlerinin anlaşılmasını kolaylaştırır. Sanat terimleri ayrıca, sanat eserlerinin değerlendirilmesi sırasında kullanılır ve sanat eserlerinin değerlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Sanat terimleri, sanat eserlerinin anlaşılması için gerekli olan bilgi ve anlamları verir ve bu bilgi ve anlamların paylaşılmasını sağlar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu